Adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatkezelési Tájékoztató ABAKUSZ Bt. (Székhely:1152. Bp. Szilas park 2., Adószám: 28705691-2-42, Cégjegyzékszám: 01-06-618893), mint Adatkezelő által üzemeltetett lpsmskincare.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével és feldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint.

I. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: ABAKUSZ Bt.
Székhely :1152. Bp. Szilas park 2.
Adószám: 28705691-2-42
Cégjegyzékszám: 01-06-618893
E-mail cím: hello@lpsmskincare.com
Telefon: +36 30 454 4744
Weboldal: lpsmskincare.com

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJAI, IDŐTARTAMA

1. Ajánlatkérés, információkérés
Árajánlatot és a szolgáltatásokra vonatkozó tudnivalókat telefonon, e-mail-ben kérhet. Mindkét esetben, kapcsolattartás céljából, az Ön által kért információk, árajánlat átadásához szükséges adatokat, hozzájárulása alapján kezelem. Telefonos kapcsolatfelvétel során: kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail cím. E-mail-es megkeresés során: kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.
Hozzájárulását e-mailben, a hello@lpsmskincare.com e-mail címre elküldve visszavonhatja. Kérésének megfelelően telefonszámát és/vagy e-mail címét egy munkanapon belül törlöm, másolatot nem készítek róluk. Ezúton tájékoztatom, hogy a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

2. Szerződéskötés, számlázás
A szolgáltatás igénybevétele, az együttműködés elindítása szerződéskötéssel valósítható meg. A szerződésben, személyes adatként szerepelhetnek az Ön vagy kapcsolattartója elérhetőségei (név, telefonszám, e-mail cím), melyekre a kapcsolattartás céljából és a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A szerződésben leírt díjazásról számlát állítok ki, melyhez számlázási névre és címre, valamint e-mail címre van szükségem. A számla tartalmazhat személyes adatokat, melyeket jogi kötelezettségem teljesítése érdekében kezelek.

Kezelt adatokAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés célja és időtartama
Árajánlat, információkérés esetén: Név, Cím, Elérhetőség: telefonszám és e-mail cím.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.Kért árajánlat és információ átadáshoz. Hozzájárulás visszavonásáig.
Szolgáltatás igénybevétele és szerződéskötés esetén: Név, Cím, Elérhetőség: telefonszám és e-mail cím.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.Kapcsolattartás és szerződés teljesítés céljából. Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
Hírlevélre történő feliratkozás esetén: Vezetéknév és keresztnév, E-mail cím.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.Újdonságok, tájékozatók küldése szolgáltatásról, eseményekről. Marketing célú megkeresés. Hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.
Számlázáshoz szükséges adatok:

Név, Cím, Adószám, Bankszámlaszám és Bank neve.

 

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.Számlázás és annak megőrzése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).
Sütik esetén:A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.Jobb felhasználói élmény nyújtása. Érvényességi idő lejártáig, vagy amíg a felhasználó nem törli a sütiket a böngészőjéből.

 

3. Sütik
A sütik (másnéven: cookie-k) kis információs fájlok, melyeket a weboldalak, honlapok küldenek a böngészőknek. A legtöbb oldal használ sütiket abból a célból, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát, statisztikai információkat rögzítsenek a látogatókról és minőségi felhasználói élményt nyújtsanak. Léteznek ún. átmeneti (vagy session) cookie-k (sütik), amik törlődnek a böngésző bezárásakor, illetve állandó (vagy persistent) cookie-k (sütik), amelyek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészőben. Az átmeneti cookie-k elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, míg az állandó cookie-k a jobb felhasználói élményt biztosítják.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Google adatvédelmi irányelve ezen a linken érhető el. A honlap látogatásával és egyes funkcióinak használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k 30 napig tárolódnak, azonban a cookie-kat (sütiket) bármikor törölheti számítógépéről, illetve böngészőjében letilthatja azok telepítését és alkalmazását. Felhívom figyelmét, hogy az utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a honlap minden szolgáltatását.

Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha Ön korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg Önnek. Az Ön hozzájárulása a következő domain-ekre érvényes: https://lpsmskincare.com. Az Ön aktuális státusza: Összes süti engedélyezése (Működéshez szükséges sütik, Beállítások).

4. Facebook, Instagram, LinkedIn
Szolgáltatásaim népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalakat működtetek. Ezen oldalak és azok tartalmának követése, megosztása, a tartalmakhoz való hozzászólás a felhasználók önkéntes hozzájárulásán alapul. Ebben az esetben a felhasználók személyes adatait az adott közösségi oldalak kezelik, a felhasználókra a közösségi oldal adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

5. Hozzászólások a blog bejegyzésekhez
A blogban lévő cikkekhez a honlap látogatói hozzászólásokat írhatnak. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadott adatokon (név, e-mail cím) kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Az adatkezelés célja hozzászólás és véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása a blog tartalmával kapcsolatban. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha és amennyiben küld egy üzenetet az hello@lpsmskincare.com e-mail címre. Ezúton tájékoztatom, hogy a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

6. Külső forrásból származó beágyazott tartalmak
A honlap tartalmazhat néhány külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.). A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogatna egy másik honlapot. Ennek értelmében, amikor a beágyazott linkeken keresztül egy másik honlapra látogat, személyes adatai kezeléséért és védelméért a meglátogatott honlap kezelője a felelős.

III. ADATFELDOLGOZÓK
Tárhelyszolgáltató :
ProfiTárhely Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
A honlap teljes tartalmának és a honlap működtetéséhez szükséges személyes adatok tárolása a fentiekben említett tárhelyszolgáltató szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

IV. ÉRINTETTEK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

1. Hozzáféréshez való jog
Felhasználó jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adataihoz és a következő információkhoz: mik az adatkezelés céljai, a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai. Kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésére bocsátom elektronikus úton.

2. Helyesbítéshez való jog
Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatok helyesbítését és kiegészítését kérni.
3. Törléshez való jog
Felhasználó jogosult kérni, indokolatlan késedelem nélkül személyes adatainak törlését, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat, együttműködés megszűnt. A törlés olyan iratra, okiratra nem vonatkozik, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őrizni. Ez esetben a személyes adat nem törölhető.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Felhasználó jogosult arra, hogy kérelmezze az adatkezelés korlátozását, az alábbi esetekben:
amennyiben, személyes adatainak pontossága kérdéses. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az adatok pontosságát nem tisztázzuk.
amennyiben, véleménye szerint az adatkezelés jogellenes. Ez esetben törlés helyett kérheti a felhasználás korlátozását is.
amennyiben, tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Abban az esetben, ha az adatok korlátozás alá esnek, a személyes adatok tárolásra kerülnek.

5. Adathordozhatósághoz való jog
A Felhasználó kérheti Adatkezelőtől személyes adatainak megtekintését adathordozón, vagy papíron.

6. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Felhasználó bármikor jogosult, az adatkezelési hozzájárulását visszavonni. Ebben az esetben, a megadott adatokat törlöm a rendszerből.
Ha Adatkezelő a felhasználó kérelmét nem teljesíti, értesíti a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól.

V. PANASZKEZELÉS
Amennyiben, kérdése van vagy kifogással, panasszal élne személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba velem a hello@lpsmskincare.com e-mail címen.
Amennyiben, vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti, elérhetőségeik az alábbiakban:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályba lépése: 2018.11.15. és, illetve a vállalkozásom tevékenységében történő változás esetén frissítem.
Bármilyen jogszabályi illetve tevékenységemben történő változás esetén, fenntartom a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsam.

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKÉRT Iratkozz fel a Beauty Klubba!

FELIRATKOZOM a Beauty Klubba