LPSMSKINCARE.COM ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Kérjük, abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az Általános Szerződési Feltételeink minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (későbbiekben nem hozzáférhető), magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: ABAKUSZ Bt.
A szolgáltató székhelye: 1152. Budapest Szilas park 2.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@lpsmskincare.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-06-618893
A szolgáltató adószáma: 28705691-2-42
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van):
A szolgáltató telefonszáma: +36 30 454 4744
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
ProfiTárhely Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat (ÁSZF) 2021. május 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot, azaz az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal/webáruház terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldal/webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. Azon magatartás és/vagy eszközhasználat, amely a weboldal használatát lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, tilos. Ezalatt értendők levelező és chatrendszerek, szoftverek, eszközök, vírusok, spam-ek használata, illetve egyéb, e tárgykörbe tartozó eszköz. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen tevékenységek észlelése esetén felmerült kárait érvényesítse és a károkozót az oldal látogatásától eltiltsa.

2.5. A Felhasználók által írt vélemények tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget és egyben fenntartja a jogot a törvényt, közízlést és üzleti érdekeit sértő vélemények törlésére.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak, azaz a törvényben előírt áfát tartalmazzák, vagy, ha a Szolgáltató áfamentesen állítja ki a számlát, az árak a fizetendő összegek. Azonban nem tartalmazzák a szállításra és fizetésre vonatkozó díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A megvásárolni kívánt termék jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás esetlegesen téves értelmezéséből adódó károkért felelősséget nem vállalunk. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

4. Regisztráció/Rendelés menete

4.1. Felhasználó a regisztráció/rendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. Amennyiben, regisztráció/rendelés során a megadott adatok valótlanok, vagy más személyhez köthetőek a létrejövő elektronikus szerződés semmissé válik.

4.2. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Felhasználó által pontatlanul, azaz hibásan megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért.

4.3. Regisztráció esetén, a Szolgáltatót felelősség nem terheli az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, és/vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak hibájából eredően hozzáférhetővé válik.

4.4. Rendeléshez Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

4.5. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket/termékeket helyezze a kosárba és állítsa be a termék/termékek darabszámát, amennyiben a készlet megengedi. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva és ellenőrizheti rendelését, a megvásárolni kívánt termék/termékek darabszámát. Az „X” ikonra kattintva törölheti az adott terméket/termékeket, avagy a kosár tartalmát.

4.6. Felhasználó kiválasztja a szállítási módot, majd a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva megadja szállítási címet és a fizetési módot.

4.7. Szállítási mód típusai: MPL vagy FOXPOST házhoz szállítás, FOXPOST csomagautomata, Packeta csomagpont vagy személyes átvétel.  A szállítási díjakról a Szállítás, számlázás oldalon itt tájékozódhat.
Ingyenes szállítás csomagautomatába 22. 000 Ft feletti termék megrendelés esetén.
Ingyenes házhozszállítás 27. 000 Ft feletti termék megrendelés esetén.

4.8. Fizetési módok: banki átutalás, Barion online bankkártyás és utánvétes fizetés, melynek kezelési költsége 580 Ft.

4.9. Megrendelés véglegesítése. A megrendelés elfogadásával, azaz elküldésével a Felhasználó elektronikus szerződésben ad megbízást Szolgáltató részére, hogy postai vagy futáros szállítást vegyen igénybe és fizesse ki a létrejött elektronikus szerződés, azaz megrendelés teljesítéséhez.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. Felhasználó megrendelésének megérkezéséről Szolgáltatótól automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. A Felhasználó által tévesen megadott e-mail cím vagy a Felhasználó levelező fiókjában beállított “spam” szűrő működése miatt esetlegesen elmaradó e-mail visszaigazolásért Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

5.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részleges, vagy teljes visszautasítására.

5.3. A megrendelések feldolgozása folyamatosan, munkanapokon történik. Adott munkanapon beérkezett rendelések visszaigazolástól számított maximum 7 munkanapon belül kerülnek kiszállításra. Felhasználó megrendelését abban az esetben tudja töröltetni, ha annak a feldolgozása, számlázása, csomagolása és a szállító cég részére történő átadása még nem valósult meg.

5.4. Szolgáltató a webáruházban leadott rendelésről számlát állít ki, amelyet a rendelés feldolgozása után elektronikus formában email-ben kap meg a Felhasználó. Felhasználó a számlákat a számlázz.hu rendszerével állítja ki. A számlákat elektronikus formában 8 évig megőrzésre kerülnek a számlázz.hu által fenntartott tárhelyen, és bármikor újra letölthetőek a Felhasználó vevői fiókjából.

5.5. Szolgáltató felhívja Felhasználók figyelmét, amennyiben Felhasználó nem veszi át az általa megrendelt, szerződésszerűen teljesített terméket/termékeket – fizetési módtól függetlenül – szerződésszegést követ el. A Ptk. 6:142. § alapján, aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül abban az esetben a felelősség alól, ha bizonyítani tudja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról alkotott törvény értelmében a webáruházban leadott megrendelés a Felek között magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

6.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A megtagadott csomagátvétel nem minősül az elállási jog gyakorlásának!

6.3. Elállás esetén Felhasználó köteles Szolgáltatónak a terméket eredeti, sértetlen állapotában indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatára vonatkozó értesítéstől számított 14 napon belül visszaküldeni.

6.4. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Utánvétes vagy portós csomagok átvételére Szolgáltatónak nincs lehetősége.

6.5. Felhasználó nem jogosult elállási jogát gyakorolni, amennyiben a terméket nem eredeti, sértetlen állapotában, a kifizetett árban foglaltak szerint küldi vissza. Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.6. Felhasználót az elállás joga nem illeti meg:
• abban az esetben, amennyiben a termék a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére lett elkészítve,
• abban az esetben, amennyiben a zárt csomagolású termék higiénia vagy egészségvédelmi okokból az átadást követően történő felbontása után nem küldhető vissza,
• abban az esetben, amennyiben vissza nem szolgáltatható termékről van szó, a teljesség igénye nélkül mint például kozmetikumok, étrend kiegészítők, golyósdezodor, masszázsolaj.

6.7. A termék visszaérkezését követően a Szolgáltató a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a szállítási díjjal együtt. A visszatérítés során a Szolgáltató a vásárlásnál (eredeti ügylet) alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód alkalmazásához kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód használatából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.8. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a terméket/termékeket.

6.9. Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, ameddig a termék nem érkezett vissza, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.10. Amennyiben a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, annak egyértelmű jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (postai vagy elektronikus úton), illetve telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

6.11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

6.12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Szolgáltató termékeire 6 hónap jótállást vállal.

7.2. Hibás teljesítés: a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

7.3. Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság 

7.4. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.5. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.6. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.7. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

7.8. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság 

7.9. Milyen esetben élhet fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.10. Milyen jogok illetik meg fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.11. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.12. Milyen határidőben érvényesítheti fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

7.13. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.

7.14. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.15.    Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból eredő, továbbá az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. A szavatossági igény esetén történő eljárás

8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

8.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

8.5. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

8.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.7. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Vegyes Rendelkezések

9.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.3. A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

9.4. A Szolgáltató nem felel a vis majorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

  • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítási késedelemből adódó,
  • vírusok okozta,
  • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

9.5. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

9.6. Szolgáltató weboldalain szereplő anyag, írás, kép, reklám, alkotás, védjegy, logó, márkajelzés a Szolgáltató személyes tulajdona vagy szerződött joga. Így a weboldalakon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának bármely része kizárólag a Szolgáltató engedélyével, annak írásos beleegyezésével használható. Az anyagok másolása, üzleti célra felhasználása, átruházása, feldolgozása, tartalmának módosítása szigorúan tilos.

9.7. A Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10. Panaszkezelés rendje

10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak valamilyen panasza van a rendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, Szolgáltató elérhetőségein közölheti.

10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát elküldi a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

10.3. A webáruházunk az írásbeli panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Felhasználót. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. Amennyiben Felhasználó nem elégedett a panaszkezelés kimenetelével a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak Fogyasztó rendelkezésére:

10.5. Adatvédelem: a weboldal adatvédelmi irányelve elérhető a következő oldalon:
https://lpsmskincare.com/adatkezelesi-tajekoztato/

Budapest, 2023. november 1.

TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKÉRT Iratkozz fel a Beauty Klubba!

FELIRATKOZOM a Beauty Klubba